Stress och jämställdhet: allt börjar med varför

Stress och jämställdhet: allt börjar med varför

Stress och jämställdhet: allt börjar med varför - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

I min närhet har jag en uppsjö av fantastiska kvinnor. Kvinnor som rockar. Som är kompetenta, stabila, modiga, coola. Som inspirerar mig. Och de som kanske inspirerar mig allra mest är de som mitt i livet lämnat livskarusellen. Hoppat av. Stannat upp. Och börjat göra det de själva brinner för och tror på, istället för bara det som samhället förväntar sig. Men jag blir lika ledsen varje gång jag får höra den där berättelsen. Berättelsen om kvinnan som blev utbränd, och först på sin långa, smärtsamma väg tillbaka förstod att hon egentligen var ämnad att göra något annat. Därför skriver jag om stress och jämställdhet. För att vi berövar världen så mycket awesome genom att ta omvägen via ekorrhjulet.

Stress och jämställdhet – 3 anledningar till varför behöver vi prata om det

Min främsta anledning till att prata om stress och jämställdhet är att så många idag mår så dåligt, trots att de egentligen inte hade behövt. Och, missförstå mig rätt, det är inte den enskilda personens fel. Det hänger inte på den enskilda individen att orka arbeta i ett system, under samhälleliga strukturer, som i sig är sjuka. Tillsammans har vi över decennier byggt upp ett arbetsliv som är organiserat på ett sätt där människan inte är i centrum. Och det gör oss sjuka, stressade och nedstämda.

Många mår alltså dåligt trots att det egentligen finns bättre alternativ. Men av olika anledningar används inte dessa alternativ på organisationsnivå. Det är slitsamt, tröttsamt – och kostsamt. Så, låt oss titta på tre anledningar till att prata om stress och jämställdhet kopplat till psykisk ohälsa.

#1: för att kvinnor utgör 3 av 4 sjukskrivna för psykisk ohälsa

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser vanligaste orsaken till sjukskrivning, enligt Försäkringskassan. Och detta drabbar personer av olika kön på olika sätt. Eller, ja, ”på olika sätt” är en underdrift. Faktum är 3 av 4 som sjukskrivs för psykisk ohälsa är kvinnor (också enligt Försäkringskassan). Det betyder att risken är tre gånger större att Carina, Emma eller Meryem sjukskrivs för en psykiatrisk diagnos, jämfört med Anders, Christina eller Edim. Och stress, utbrändhet och depression står för de flesta av dessa sjukskrivningar. Diagnoser som det tar lång tid att återhämta sig från och där återfallsrisken är stor.

Enligt forskarna finns det inte ett enskilt svar på varför det är så. Att kvinnor i större utsträckning än män arbetar med människor (i så kallade kontaktyrken) kan vara en orsak. Att vi kvinnor i heterorelationer lägger i snitt en timme mer per dag än våra män på obetalt hemarbete, kan vara en annan. Och att vi hetero-kvinnor i större utsträckning än våra män är familjens projektledare, som styr upp vardagen för både oss själva och resten av familjen, kan vara en tredje. En stor svensk studie visade att kvinnor generellt har högre nivåer av kortisol (stresshormon) än män. Stress och jämställdhet verkar alltså hänga ihop på fler än ett sätt.

#2: för att arbetsmiljön i Sverige är ojämställd

Kvinnor jobbar alltså i kontaktyrken större utsträckning än män. Och vi vet att dessa yrken har en mer krävande arbetsmiljö, högre personalomsättning och fler sjukskrivningar. Jämfört med andra länder, har Sverige en arbetsmarknad som är mer tydligt könssegregerad. 8 av 10 systemutvecklare är män, medan 9 av 10 barnskötare är kvinnor. Och så vidare. Män jobbar med teknik, IT och försäljning, kvinnor med vård, skola och omsorg.

Konsekvensen? Att yrken, och hela branscher, värderas olika beroende på dominerande kön. Mansdominerade branscher har högre lön och status. Och vi vet att ekonomisk trygghet hänger samman med psykisk hälsa, framför allt för den som lever på marginalen.

Arbetsmiljöverket talar om att arbeta med människor, ting (som att bygga) eller symboler (som data eller dokument). Att arbeta med människor och symboler är mer stressande än att arbeta med ting. Kvinnodominerade yrken har ofta många mänskliga kontakter och ett arbete som ”aldrig blir färdigt”. Hög fysisk och psykisk belastning leder till högre ohälsotal i dessa yrken, både för kvinnor och män som jobbar där.

Att istället arbeta med ting, vilket ger mer syn- och mätbara resultat, kan vara tillfredsställande på ett mer konkret sätt.  Samtidigt kan sådant arbete bli enformigt och kännas mindre meningsfullt i längden. Tur då att män får 3,5 timmar mer i veckan än kvinnor på stimulerande fritidsintressen…

”De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De behöver hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.” Vitbok om kvinnors arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

#3: För högt tempo sänker kvaliteten

Kvinnor och män arbetar i olika branscher, och arbetsmiljön är sämre där flest kvinnor jobbar. Okej. Redan där borde vi ju vara klara över att vi behöver prata om stress och jämställdhet, eftersom det är ett strukturproblem och inte ett individproblem.

Men det finns även faktorer som ligger inom eller nära individens egen påverkansradie, som vi kan börja förändra redan idag. En av dem är att stress och prestation följer en kurva som bara går uppåt till en viss gräns, och sedan vänder. Det lönar sig alltså att jobba hårdare och ta i mer – ett tag. Men till slut vänder den här kurvan nedåt igen. Och då börjar plötsligt hårdare arbete ge mindre utdelning och sämre prestation. Med andra ord går det inte att öka takten i oändlighet. Efter en viss gräns, skulle det istället löna sig att dra ner på takten – och ändå få mer gjort.

Läs mer: Stress och utbrändhet: 3 tankevurpor (och en lösning)

Så min uppmaning till dig idag är denna: fråga dig själv vad du kan stryka i din kalender, den här veckan, som inte kommer att märkas. Som du skulle tjäna lite sinnesfrid på att strunta blankt i. Stryk sedan den saken. Lägg upp fötterna på bordet. Andas ut. Och klappa dig själv på axeln för att du just gjorde dig själv en riktig rebell-tjänst.

–Lina

Behöver din arbetsplats hjälp med att bygga en mer hållbar psykosocial arbetsmiljö? Kontakta mig för ett kostnadsfritt möte, så ser vi om jag är en matchning för er. Stämmer det, kan jag bidra med utbildning och processledning som förflyttar er från Stressville till Awesometown.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.