Skip to main content

Individuell rådgivning och psykologsamtal

Jag heter Lina Bodestad och är legitimerad psykolog. Jag erbjuder platsoberoende individuell rådgivning, coaching och psykologsamtal, via den digitala plattformen Competencer.

Pris: 1200 kr per session (60 min).

Rabatt ges om du bokar tre tillfällen på en gång. Ett första bedömningssamtal på ca 20 minuter är kostnadsfritt.

Betalning är möjlig med faktura eller Swish. Psykologisk behandling är momsbefriad.

Psykologsamtal med framåtfokus

Fokuset för samtalen är framåtsyftande och vi kartlägger din utvecklingspotential, dina mål och dina styrkor och drivkrafter. Jag vänder mig främst till dig som är egen företagare eller upplever utmaningar eller stress kopplat till ditt arbetsliv.

 

 

Rådgivning, coaching och psykologsamtal i Göteborg - Normpsykologen, psykolog i Göteborg

Viktig information: Jag är legitimerad psykolog och har därför sekretess enligt Socialstyrelsens riktlinjer och gör en kort journalanteckning för alla samtal i en säker och krypterad digital lösning. Du har som klient rätt att när som helst läsa och ta del av din egen journal. Jag har även en obligatorisk patientförsäkring genom Psykologföretagarna.