Pyramiden av sexism: från det lilla i vardagen till det stora i samhället

Pyramiden av sexism: från det lilla i vardagen till det stora i samhället

Pyramiden av sexism - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

”Vadå, har du ingen humor eller?” Räck upp handen om du någon gång mötts av en sådan kommentar, när du påpekat ett sexistiskt, rasistiskt eller nedsättande uttalande från någon. Vilken roll spelar det när någon drar ”harmlösa” skämt om kvinnor eller olika etniska grupper? Överreagerar jag bara när jag säger ifrån vid skämt och kommentarer? Vad spelar det för roll med några ”roliga” seriestrippar med unkna könsroller på toaletterna på jobbet? Idag skriver jag om pyramiden av sexism, som är ett sätt att förklara att allt hänger ihop.

Pyramiden av sexism är en modell för att synliggöra hur de små saker vi säger gör i vardagen, hänger ihop med större strukturer i samhället. Små saker vi gör, ofta utan att tänka på det, bidrar till att skapa och upprätthålla bilder av vem som är mer eller mindre värd, vem som tas på allvar och inte, vem det är okej att diskriminera och inte. Modellen kan lika gärna heta ”pyramiden av rasism” eller ”pyramiden av förtryck”, eftersom principerna är samma oavsett på vilken grund någon grupp förtrycks.

Pyramiden av sexism steg #1: ”Harmlösa” skämt

Längst ner i pyramiden hittar vi de små handlingarna i vardagen, som är så vanliga och så accepterade att de flesta sällan höjer ögonbrynen. Det kan vara skämt om att kvinnor är överdrivet pratsamma eller att män minsann inte kan göra två saker samtidigt. Det kan vara den där seriestrippen som någon tejpat upp på insidan av dörren på arbetsplatsens toalett. ”Vadå, det är ju jätteroligt ju, män är ju verkligen såna!”.

Vad som händer med de här ”harmlösa” skämten och uttrycken, är att de förminskar och förlöjligar den grupp som är fokus för skämtet. Skämt om att kvinnor är överdrivet pratsamma, bidrar omedvetet till en bild av att det kvinnor säger inte behöver tas på allvar. Och så vidare.

Pyramiden av sexism steg #2: Språk och uttryck

På nästa steg i pyramiden av sexism hittar vi språkliga uttryck som, på samma sätt som de ”harmlösa skämten”, bidrar till att skapa och upprätthålla skeva bilder av olika grupper. Att säga att någon ”springer som en tjej” eller att jag fick ”kärringstopp” på bilen, upprätthåller bilden av att exempelvis kvinnor skulle vara svagare eller mindre kompetenta (underförstått: än män). Detta skapar en skev bild av vad som är önskvärt, rätt eller fel. Att springa ”som en karl” är bättre än att springa ”som en tjej”.

Läs mer: Kolla in det kraftfulla klippet ”Run like a girl” på YouTube

Att använda det platta ”tjejracket” i brännbollen är sämre än att använda det runda racket – som dock ändå inte behöver heta ”killracket” eller ”mansracket” eftersom det är underförstått. Det manliga blir lika med det normala, det som inte behöver benämnas. På en skola jobbar en ”kvinnlig rektor”, på en annan har de bara en rektor. För han är man, och då behövs ingen förtydligande etikett.

”Kärlek börjar med bråk” och ”boys will be boys” är andra exempel på uttryck som, redan från barnsben, lär ut att pojkars våld mot flickor är normalt och till och med skulle vara ett tecken på omtanke eller kärlek. Ju mer jag tänker på det, desto sjukare blir dessa uttryck i mina öron.

Pyramiden av sexism steg #3: Bilder i reklam och media

Fortsätter vi högre upp i pyramiden av sexism, hittar vi bilder i reklam och media. Där framställs fortfarande personer av olika kön väldigt olika. Kvinnor framställs utifrån ”the male gaze”, det vill säga de porträtteras ofta som om en man betraktade dem. Det ska putas med läppar och tryckas fram bröst och liggas i konstiga, obekväma ställningar som ibland blir nästan komiskt krystade. Män, däremot, porträtteras ofta stående, utan ett leende på läpparna och utan att alltid framhäva sin sexighet i första hand.

Män har makt och status, kvinnor är objekt som ska vara fina att titta på. Även kvinnor i maktpositioner, som politiker eller VD:ar, porträtteras oftare sittande, hållande en kaffekopp eller tittande lekfullt fram bakom ett träd. Ta fram närmsta månadsmagasin av valfri sort och gå på norm-spaning, så får du se.

Instagram: komikern Celeste Barber återskapar bilder från reklam och modetidningar – resultatet blir sjukt roligt

Att personer av olika kön porträtteras så olika, bidrar också till att skapa och upprätthålla bilder av skillnader i makt och status. Detta handlar också om representation, att kunna se personer som liknar en själv i olika positioner av makt, status och expertis i samhället.

Pyramiden av sexism steg #4: Ett ojämställt samhälle

Så, bit för bit har vi med språk och bilder lagt grunden till skillnader i föreställningar om vad personer av olika kön har för kompetens, makt och status. Och nu börjar effekterna av detta ta sig i uttryck på en mer strukturell nivå. Om kvinnor inte betraktas som lika starka, kompetenta eller passande som män att inneha viktiga roller i samhället, blir följden exempelvis att kvinnors arbete värderas lägre.

Löneskillnader mellan kvinnor och män, även i jämförbara roller, kvarstår alltjämt, liksom de stora skillnaderna i lönenivåerna i kvinno- respektive mansdominerade branscher. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemmet och barnen, tar ut 70% av föräldradagarna och gör mer obetalt hemarbete. Detta påverkar i sin tur kvinnors lön och pension, liksom kvinnors hälsa som generellt är sämre än mäns.

Pyramiden av sexism steg #5: Trakasserier och diskriminering

Det ojämställda samhället och de olika värderingarna av kvinnor, bidrar i nästa steg till diskriminering och trakasserier. Hösten 2017 briserade #metoo-bomben över världen, där miljontals kvinnor delade med sig av upplevelser av trakasserier och diskriminering utifrån sitt kön. #metoo blev en skarp påminnelse om att sexism och trakasserier fortfarande är otroligt utbrett, i alla lager av samhället. ”Inte alla män!” är vissa snabba att hävda. Visst, kanske inte – men i princip alla kvinnor har någon gång blivit utsatta. Hur detta hänger ihop, kan ni diskutera i smågrupper vid fikat…

Pyramiden av sexism steg #6: Våldtäkt och sexuellt våld

Den yttersta konsekvensen av att grupper bedöms och värderas olika, är olika former av våld. Om vi hela vägen från de små skämten och uttrycken i vardagen, via den ojämställda arbetsmarknaden och relationerna i familjerna, har kommit överens om att kvinnor är mindre värda att lyssna på och ta på allvar – då kan den yttersta konsekvensen bli män som går över kvinnors fysiska gränser. Allt hänger ihop.


Pyramiden av sexism - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

En positiv vändning

Det kan kännas nedslående att läsa om de här stegen och hur vi alla, om än bara med vår tystnad, bidrar till ett sammanhängande system av förtryck.

Men det finns en ljus sida av det hela. Om vi börjar göra små förändringar, här och nu, i vår vardag – får det också effekter hela vägen upp genom pyramiden. Makten att förändra det stora, börjar i det lilla. Även en resa på tusen mil, börjar med ett enda steg.

Vad tänker du när du ser den här pyramiden? Vad känner du? Vilken konsekvens får det här för din vardag? Vilket litet steg kan du ta, idag, för att putta utvecklingen i en ny riktning? Även en liten putt, kommer att göra stor skillnad över tid.

Pyramiden av sexism beskrivs även i min bok ”Farliga prinsessor och ljuva monster – om normutmanande föräldraskap”.

Vill du att jag kommer ut till ditt företag och berättar mer om hur ni kan påverka och förändra? Kontakta mig så tar vi ett kostnadsfritt samtal och utforskar möjligheter!

–Lina

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.