Kartläggning och konsultation

Jag heter Lina Bodestad och är en nyfiken psykolog i Göteborg som tror på att använda psykologi för att främja hälsa.

Jag erbjuder företag organisationspsykologisk kartläggning och konsultation kring hur ni kan gå från nuläge till drömläge, utifrån just era förutsättningar.

Tillsammans tittar vi på saker som psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, möteskultur, beslutsfattande, kommunikation, företagskultur och andra faktorer som påverkar prestationen och välmåendet hos de anställda – och resultatet för hela företaget.

 

 

Kartläggning och konsultation -Bodestad Psykologkonsult, Göteborg