Hållbarhet - Normpsykologen Lina Bodestad

Hållbarhet – mina bidrag till ett mer hållbart samhälle

Att jobba med jämställdhet är att jobba med hållbarhet. ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.”

Så inleds texten till det femte målet i FN:s Agenda 2030, där jämställdhet är ett av de 17 hållbarhetsmålen.

Hållbarhet är en röd tråd som löper genom allt jag gör. Jag vill tillsammans med människor runt omkring mig utforska hur vi kan leva mer hållbart. Hälsomässigt. Socialt. Ekologiskt. Och ekonomiskt. Och jag är övertygad om att vi kommer att behöva en radikalt annorlunda värld för att klara detta.

Så jobbar jag med hållbarhet

Normpsykologen och mitt bolag Crimson Vale Consulting AB strävar efter att leva hållbarhet i vardagen. Här är några exempel på hur jag jobbar med hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

 • Välja tåg som förstahandsval vid alla resor, främst med MTR Express på resor mellan Göteborg och Stockholm.
 • Cykla till möten och annat jobbrelaterat i mitt närområde.
 • Klimatkompensera de få flygresor som görs i företaget genom MyClimate.org.
 • Äta vegetariskt sex dagar i veckan. På jobbresor, konferenser och liknande äter jag enbart vegetariskt.
 • Vara medlem i Naturskyddsföreningen. Tips: de har en gåvoshop där du kan köpa intyg och stödja biologisk mångfald – bra present till exempelvis en föreläsare!
 • Vårt hus (där även mitt hemmakontor finns) har grönt elavtal genom Göta Energi.

Hälsomässigt

 • Jobba rimligt mycket. Pauser, tupplurar och en ledig dag mitt i veckan då och då, är förutsättningar för att jag själv ska orka arbeta i minst trettio år till.
 • Prata om hållbart arbetsliv med andra. Normer kring stress och arbetsliv är ett av de vanligaste samtalsämnena jag tar upp med andra, framför allt andra företagare.
 • Använda mitt friskvårdsbidrag till meditations-appen Headspace. (Psst! Nyfiken på vilka friskvårdsaktiviteter du kan dra av? Läs mer i Skatteverkets lista Friskvårdsaktiviteter A-Ö)

Socialt

 • Stödja andra småföretagare genom att vara generös med rådgivning, kunskap och tips till dem som kommer i min väg. Mitt mål är att alla företagare jag har samröre med, ska bli lite bättre på något område efter att ha samarbetat med mig.
 • Aktivt välja att handla av småskaliga, lokala, kvinnliga entreprenörer. Jag shoppar mycket på Instagram. Säger bara det.
 • Vara politiskt engagerad. Jag sitter som representant för Centerpartiet i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden i min kommun Ale.
 • Välja kaffe från Rutasoka, som använder en del av sina intäkter för att starta kvinnokliniker i Kongo som räddar liv.

Ekonomiskt

 • Sträva mot mål som inte baseras på pengar. Min mission i livet är att bygga en mer jämställd och inkluderande värld åt min dotter. Om jag kan leva ett drägligt liv på att göra det, är jag mer än nöjd. Statusprylar och materiell lycka är inte vad som triggar mig.
 • Göra en del av mitt sparande i Framtidsfeministens sparbox hos Aktieinvest. Framtidsfeministen investerar bara i jämställda bolag – och har hittills KROSSAT index med tillväxten på portföljen.

Hur jobbar du och ditt företag med hållbarhet? Har du tips på något du tycker att jag borde göra? Kontakta mig eller sök upp mig på LinkedIn eller Facebook så pratar vi mer! –Lina