Freebies, guider och checklistor från Normpsykologen

Välkommen! Här kan du ladda ner mina smarta guider, checklistor, övningar och andra freebies – allt är gratis! Klicka eller tryck på bilden för att få upp och spara ner filen som PDF.

Blir du inspirerad och vill ta nästa steg? Kontakta mig så utforskar vi möjligheter tillsammans!

–Lina

Känsla av sammanhang
– kartlägg din KASAM och minska din stress

Verktyg för att kartlägga vad du behöver börja, sluta och
fortsätta göra för att skapa en mer meningsfull tillvaro.

Kasam, känsla av sammanhang - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

Checklista:
6 frågor mot stress

Sex frågor för att få en tydligare bild av
hur din nuvarande situation ser ut – och vad som ligger

inom din kontroll att påverka.

Mina behov

Enkel kartläggning med tre frågor som gör det tydligare
för dig vilka behov just du har för att må bra och orka.

Mina behov - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

För vems skull?

En kartläggning av vad du gör en vanlig dag eller vecka
– och för vems skull du faktiskt gör de saker du gör.

För vems skull? Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

Psykologens 7 tips
för smartare möten

”I survived another meeting that should have been an email”.
Låter det bekant? Ta hjälp av min snabbguide till smartare möten.

7 tips för smartare möten - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg

Checklista:
7 tips för smartare möten

När du tagit del av snabbguiden ovan, kan du använda
denna smarta checklista för att enkelt göra dina
möten smartare och mer inkluderande.

CHecklista för smartare möten - Normpsykologen, Lina Bodestad, Göteborg