Böcker för dig som är norm-nyfiken

Vill du ha signerade böcker? Jag löser det!

Ny bok! Med Normglasögon i behandlarrollen

Utforskande i gränslandet mellan normer, makt och psykisk hälsa

Studentlitteratur, 2019

I ett individorienterat samhälle som Sverige, tenderar människor i dag att personligen ta på sig skulden för sådant som åtminstone delvis orsakats av rådande normer, strukturer och förhållanden i samhället.

I boken Med normglasögon i behandlarrollen tar jag ett samlat grepp kring hur normer, stereotyper och förväntningar formar vår uppfattning av oss själva och världen och bidrar till psykisk ohälsa. 

Boken vänder sig till dig som arbetar i en behandlande roll, eller som studerar till ett sådant yrke: till exempel psykologer, socionomer och psykoterapeuter.

Beställ mina böcker via någon av länkarna nedan. Vill du ha ett signerat ex? Kontakta mig så löser jag det!

KÖP HOS STUDENTLITTERATURKÖP PÅ BOKUSKÖP PÅ ADLIBRIS

Farliga prinsessor och ljuva monster

Om normutmanande föräldraskap

Roos & Tegnér, 2018

Boken som på ett sätt startade allt. Boken jag blev tvungen att skriva för att den ännu inte fanns. I ”Farliga prinsessor…” lägger jag grunden för hur normer kring kön och genus påverkar oss, från barnsben till vuxen ålder.

Jag ger även konkreta förslag på vad vi kan göra för att vidga normerna och sluta begränsa våra barn – och oss själva.

Boken vänder sig till dig som är förälder, har barn i din närhet eller jobbar med barn inom exempelvis förskola, skola och idrottsrörelser.

Vill du beställa en eller flera signerade böcker, som present eller kanske till din förskola? Kontakta mig så löser vi det!

Nyfiken? Se mig prata om boken hos Malou efter tio

KÖP PÅ BOKUSKÖP PÅ ADLIBRISKÖP SIGNERAD – KONTAKTA MIG